Kontakt

Římskokatolická farnost
Olomouc - Hejčín

Cyrilometodějské nám. 1
779 00  Olomouc - Hejčín
email: faolomouc-hejcin@ado.cz
tel. 775 970 461 (P. Marian Masařík, farář)
IČO: 48427586

číslo účtu: 158624892/0300