• Vítejte na stránkách věnovaných kompletní rekonstrukci varhan v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
  • Po dvou letech práce byly opravené varhany 30. června 2020 zkolaudovány arcidiecézním organologem Janem Gottwaldem a byly předány farnosti k užívání.
  • Týž den večer se uskutečnil absolventský koncert žáků ZUŠ Žerotín. 
  • Slavnostní požehnání opravených varhan proběhlo v neděli 5. července v 10 hodin dopoledne a vykonal je P. Marian Petr Masařík, O.Carm., který generální opravu varhan připravil a zahájil. 
  • Informace o finanční stránce opravy najdete v oddíle Dary a dárci.
Vytvořte si webové stránky zdarma!