Projekt opravy


Projekt opravy


Nástroj od svého vzniku neprošel řádnou generální opravou, proto je nutné k tomuto zásadnímu technologickému kroku přistoupit nyní. (Viz historie našich varhan v záložce O varhanách.)

Záměr k opravě vypracoval arcidiecézní organolog Jan Gottwald na jaře roku 2017. V létě 2017 byla vybrána ve výběrovém řízení olomoucká firma Organ Service varhanáře Iva Roháče. Celkové náklady byly vyčísleny na 3 522 570,-. S opravou se začne v říjnu 2018, kdy budou varhany rozebrány a odvezeny do varhanářské dílny. Místo nich bude v kostele instalován varhanní pozitiv. Oprava varhan je plánována na tři roky v závislosti na výši dostupných finančních prostředků. Pokud by se podařilo zajistit potřebnou částku s předstihem, varhany se samozřejmě rozezvučí dříve.

Základním požadavkem generální opravy bude restaurátorský přístup k varhannímu prospektu, dekoru hracího stolu a zvukové stránce nástroje, tzn. bude maximálně zachována původní materie. Díly, které nebude možné restaurovat, budou zhotoveny nově jako restaurátorské kopie (respektování původního materiálu, tvarosloví a funkce). Nástroj bude restaurován dílensky, tj. bude kompletně demontován (hrací část) a odvezen do dílen, kde bude kompletně očištěn od hrubých nečistot a připraven tak k 1. kontrolnímu dni.

V rámci generální opravy dojde i ke změně hrací a rejstříkové traktury z pneumatické na elektrickou, která mimo jiné lépe odolává teplotním rozdílům. Navíc budou varhany rozšířeny o dva rejstříky v I. manuálu (Trompeta 8´ a Kornet 3-5x), o jeden rejstřík v II. manuálu (Harfa) a dva rejstříky v pedálu (Pozoun 16´ a Kontrabas 32´).

Postup prací v detailu

Varhanní skříň

Po demontáži varhan budou s hracím stolem převezeny i plošné dubem dýhované dílce varhanní skříně, ze kterých bude šetrně odstraněn původní lakovaný povrch. Následně budou provedeny retuše dřevní hmoty a dubové dýhy. Barevnost bude sjednocena rustikálním mořidlem a proveden nový nástřik polyuretanovým dvousložkovým lakem s UV filtrem.

Varhanní prospekt

Již od r. 1983 byla doporučována kompletní výměna píšťal, které by byly vyrobeny z kvalitního materiálu a ze zesílenými nohami. Zde však musíme brát v úvahu úzkou menzuru a délku píšťal. Všechny píšťaly by bylo nezbytné vyrobit z materiálu s obsahem 80 % cínu a navíc je vyztužit v nohou zinkovými vložkami. Bylo by možné píšťalový prospekt uchytit na více závěsných věšáků, to ale negativně ovlivní zvuk píšťal. Každá cín-olověná slitina časem měkne, a pokud by se měla zajistit dlouhodobá konstrukční stabilita píšťal, nemělo by se šetřit i na síle materiálu. Což by ovšem znamenalo značně vyšší cenu píšťal. Z úsporných důvodů tedy dojde ke zhotovení prospektu z leštěného zinkového plechu. Jde o materiál, který je i pro dobu vzniku tohoto nástroje typický (dříve se vyráběly píšťaly ze šedého zinku s následnou povrchovou úpravou pomocí hliníkové barvy). Dnes je možné použít i leštěný zinkový plech, který je barevně téměř k nerozeznání od cínových píšťal. Kromě úspory financí vyloučíme i možné opětovné borcení cínového prospektu. Na výsledný zvuk u tohoto typu varhan to velký vliv nemá.

Nosná konstrukce varhan

Kompletní revize, doplnění nosných prvků, truhlářské výspravy, konzervace a petrifikace. Bude kompletně vyspravena žaluziová skříň, včetně úpravy přístupu do žaluziové skříně pro usnadnění ladění jazykového rejstříku. Pro snadnější ladění a servis bude uvnitř celých varhan instalováno i osvětlení. Dále přijde na řadu nové přetěsnění křídel a oprava vedení.

Hrací stůl

Bude zachována původní skříň, její dekor, ergonomie a všechny stávající funkce. Dřevěné dílce a dýhy budou vyspraveny a vyretušovány a povrchově upraveny, podobně jako skříň varhan. Uvnitř hracího stolu budou umístěny i všechny elektronické moduly. Z nich bude pomocí měděných sdělovacích kabelů rozvedena trakční kabeláž k elektromagnetům vzdušnic a relé. V kovové skříni zde bude instalován i síťový napájecí rozvaděč s jištěním, ovládáním elektromotoru dmychadla a trakční napájecí toroidní 12V zdroje. Tlačky budou vybaveny aretačními elektromagnety, což umožní jejich začlenění do systému Setzer, s možností vzájemného prolínání.

Budou zhotoveny i nové věrné kopie původních rejstříkových sklopek a manuálových klaviatur. Tlačítky bude možno přeprogramovat pomocné funkce, změnit transpozici celých varhan a vytvořit záznam reálné hry varhan. Stávající varhanní lavice bude vybavena elektromotorickým nastavením polohy výšky sedáku.

Traktura

Bude čistě elektrická, rozvod v drátech.

Vzdušnice

Zde musíme počítat s náročnější opravou, než bývá u podobných nástrojů obvyklé. V roce 1980 došlo k zatečení dešťové vody do vzdušnic, což zapříčinilo deformaci některých tónových kuželek. Ty byly sice provizorně opraveny, ale bude nutné je vyměnit za nové. Na všechna primární relé vzdušnic a na mezirelé budou po odstranění trubičkových trakčních rozvodů instalovány elektromagnety firmy Peterson (USA), které jsou velmi tiché a mají i rychlou odezvu v repetici.

Budou vyměněny všechny tónové a rejstříkové míšky a membrány. Vzdušnice zadního pedálového stroje bude posunuta dozadu, což umožní instalovat před ni vzdušnici pro pedálový rejstřík Pozoun 16´.

Ovládání žaluzie zůstane mechanické.

Vzduchová soustava

Bude provedeno kompletní čištění, konzervace, petrifikace a truhlářské výspravy všech částí a dílů, všech materiálů. Odstraní se všechny nepůvodní součásti, zapraví se všechny nepůvodní otvory na vzduchové soustavě. Proběhne kompletní výměna všech měkkých materiálů na všech měchách a vzduchové soustavě (papíry, kůže, filce atd.). Bude použita kvalitní bílá telecí kůže činěna bez použití chromu. Bude zachován původní tlak vzduchu, tj. 101 mmVs. V zadní části za varhanami bude umístěna i nová tlumící skříň pro varhanní dmychadlo, s nasáváním vzduchu přes filtr. Stávající dmychadlo je dostatečné, bude pouze odborně repasováno. Budou vyrobeny i nové regulační roletky.

Píšťaly

Dřevěné: kompletní čištění, konzervace, petrifikace a truhlářské výspravy všech částí a dílů. Sejmutí všech nepůvodních nátěrů. Grafitování průlinek. Revize těsnosti dřeva a zátek, výměna všech těsnící kůží u krytů a polokrytů. Kalibrace předkrývek. Případné snižování a úpravy výřezů na původní tlak, respektování dobové intonace firmy RIEGER.

Kovové: kompletní čištění mokrou cestou, revize ladítek, rovnání těl, cínařské výspravy, revize kloboučků a výměna těsnící kůže u krytů a polokrytů, doletování chybějících vousů atd. Kompletní revize ladiček a jejich oprava. Případné snižování a úpravy výřezů na původní tlak, respektování dobové intonace firmy RIEGER.

Varhany budou dobově naintonovány, dle vzorových nástrojů firmy RIEGER, 30. léta 20. stol., na původní tlak. Výška ladění bude stanovena na kontrolních dnech, předpokládá se, že ladění bude mezi 435-440 Hz na a1. Temperatura rovnoměrná.

Dále proběhne kompletní výmalba kůru nad varhanami a za varhanami.