Projekt opravy


Projekt opravy


Nástroj od svého vzniku neprošel řádnou generální opravou, proto bylo nutné k tomuto zásadnímu technologickému kroku přistoupit nyní. (Viz historie našich varhan v záložce O varhanách.)

Záměr k opravě vypracoval arcidiecézní organolog Jan Gottwald na jaře roku 2017. V létě 2017 byla vybrána ve výběrovém řízení olomoucká firma Organ Service varhanáře Iva Roháče. Celkové náklady byly vyčísleny na 3 522 570,-. S opravou se začalo v říjnu 2018, kdy byly varhany rozebrány a odvezeny do varhanářské dílny. Místo nich se hrálo na elektrofonické varhany, umístěné dole v kostele. Oprava varhan byla plánována na tři roky - v závislosti na výši dostupných finančních prostředků.

Základním požadavkem generální opravy byl restaurátorský přístup k varhannímu prospektu, dekoru hracího stolu a zvukové stránce nástroje, tzn. aby byla maximálně zachována původní materie. Díly, které nebylo možné restaurovat, byly zhotoveny nově jako restaurátorské kopie (respektování původního materiálu, tvarosloví a funkce). Nástroj byl restaurován dílensky, tj. byl kompletně demontován (hrací část) a odvezen do dílen, kde byl kompletně očištěn od hrubých nečistot a připraven k 1. kontrolnímu dni.

V rámci generální opravy došlo i ke změně hrací a rejstříkové traktury z pneumatické na elektrickou, která mimo jiné lépe odolává teplotním rozdílům. Navíc byly varhany rozšířeny o dva rejstříky v I. manuálu (Trompeta 8´ a Kornet 3-5x), o jeden rejstřík v II. manuálu (Harfa) a dva rejstříky v pedálu (Pozoun 16´ a Kontrabas 32´).

Postup prací v detailu

Varhanní skříň

Po demontáži varhan byly s hracím stolem převezeny i plošné dubem dýhované dílce varhanní skříně, ze kterých byl šetrně odstraněn původní lakovaný povrch. Následně byly provedeny retuše dřevní hmoty a dubové dýhy. Barevnost byla sjednocena rustikálním mořidlem a proveden nový nástřik polyuretanovým dvousložkovým lakem s UV filtrem.

Varhanní prospekt

Již od r. 1983 byla doporučována kompletní výměna píšťal, které by byly vyrobeny z kvalitního materiálu a ze zesílenými nohami. Zde však bylo třeba brát v úvahu úzkou menzuru a délku píšťal. Všechny píšťaly by bylo nezbytné vyrobit z materiálu s obsahem 80 % cínu a navíc je vyztužit v nohou zinkovými vložkami. Bylo by možné píšťalový prospekt uchytit na více závěsných věšáků, to ale negativně ovlivňuje zvuk píšťal. Každá cín-olověná slitina časem měkne, a pokud by se měla zajistit dlouhodobá konstrukční stabilita píšťal, nemělo by se šetřit i na síle materiálu. Což by ovšem znamenalo značně vyšší cenu píšťal. Z úsporných důvodů tedy došlo ke zhotovení prospektu z leštěného zinkového plechu. Jde o materiál, který je i pro dobu vzniku tohoto nástroje typický (dříve se vyráběly píšťaly ze šedého zinku s následnou povrchovou úpravou pomocí hliníkové barvy). Dnes je možné používat i leštěný zinkový plech, který je barevně téměř k nerozeznání od cínových píšťal. Kromě úspory financí se tím vyloučí i možné opětovné borcení cínového prospektu. Na výsledný zvuk u tohoto typu varhan to velký vliv nemá.

Nosná konstrukce varhan

Kompletní revize, doplnění nosných prvků, truhlářské výspravy, konzervace a petrifikace. Byla kompletně vyspravena žaluziová skříň, včetně úpravy přístupu do žaluziové skříně pro usnadnění ladění jazykového rejstříku. Pro snadnější ladění a servis bylo uvnitř celých varhan instalováno i osvětlení. Dále přišlo na řadu nové přetěsnění křídel a oprava vedení.

Hrací stůl

Byla zachována původní skříň, její dekor, ergonomie a všechny stávající funkce. Dřevěné dílce a dýhy byly vyspraveny a vyretušovány a povrchově upraveny, podobně jako skříň varhan. Uvnitř hracího stolu byly umístěny i všechny elektronické moduly. Z nich byla pomocí měděných sdělovacích kabelů rozvedena trakční kabeláž k elektromagnetům vzdušnic a relé. V kovové skříni zde byl instalován i síťový napájecí rozvaděč s jištěním, ovládáním elektromotoru dmychadla a trakční napájecí toroidní 12V zdroje. Tlačky byly vybaveny aretačními elektromagnety, což umožnilo jejich začlenění do systému Setzer, s možností vzájemného prolínání.

Byly zhotoveny i nové věrné kopie původních rejstříkových sklopek a manuálových klaviatur. Tlačítky tak bude možno přeprogramovat pomocné funkce, změnit transpozici celých varhan a vytvořit záznam reálné hry varhan. Stávající varhanní lavice byla vybavena elektromotorickým nastavením polohy výšky sedáku.

Traktura

je nyní čistě elektrická, rozvod v drátech.

Vzdušnice

Zde bylo třeba počítat s náročnější opravou, než bývá u podobných nástrojů obvyklé. V roce 1980 došlo k zatečení dešťové vody do vzdušnic, což zapříčinilo deformaci některých tónových kuželek. Ty byly sice provizorně opraveny, ale nyní bylo nutné je vyměnit za nové. Na všechna primární relé vzdušnic a na mezirelé byly po odstranění trubičkových trakčních rozvodů instalovány elektromagnety firmy Peterson (USA), které jsou velmi tiché a mají i rychlou odezvu v repetici.

Byly vyměněny všechny tónové a rejstříkové míšky a membrány. Vzdušnice zadního pedálového stroje byla posunuta dozadu, což umožnilo instalovat před ni vzdušnici pro pedálový rejstřík Pozoun 16´.

Ovládání žaluzie zůstalo mechanické.

Vzduchová soustava

Bylo provedeno kompletní čištění, konzervace, petrifikace a truhlářské výspravy všech částí a dílů, všech materiálů. Odstraněny byly všechny nepůvodní součásti, zapraveny všechny nepůvodní otvory na vzduchové soustavě. Proběhla kompletní výměna všech měkkých materiálů na všech měchách a vzduchové soustavě (papíry, kůže, filce atd.). Byla použita kvalitní bílá telecí kůže, činěná bez použití chromu. Byl zachován původní tlak vzduchu, tj. 101 mmVs. V zadní části za varhanami byla umístěna i nová tlumící skříň pro varhanní dmychadlo, s nasáváním vzduchu přes filtr. Stávající dmychadlo je dostatečné, bylo pouze odborně repasováno. Byly vyrobeny i nové regulační roletky.

Píšťaly

Dřevěné: kompletní čištění, konzervace, petrifikace a truhlářské výspravy všech částí a dílů. Sejmutí všech nepůvodních nátěrů. Grafitování průlinek. Revize těsnosti dřeva a zátek, výměna všech těsnící kůží u krytů a polokrytů. Kalibrace předkrývek. Případné snižování a úpravy výřezů na původní tlak, respektování dobové intonace firmy RIEGER.

Kovové: kompletní čištění mokrou cestou, revize ladítek, rovnání těl, cínařské výspravy, revize kloboučků a výměna těsnící kůže u krytů a polokrytů, doletování chybějících vousů atd. Kompletní revize ladiček a jejich oprava. Případné snižování a úpravy výřezů na původní tlak, respektování dobové intonace firmy RIEGER.

Varhany byly dobově naintonovány, dle vzorových nástrojů firmy RIEGER, 30. léta 20. stol., na původní tlak. Výška ladění byla stanovena na kontrolních dnech, ladění je mezi 435-440 Hz na a1. Temperatura rovnoměrná.

Také proběhla kompletní výmalba kůru nad varhanami a za varhanami.

Vytvořte si webové stránky zdarma!