Dary a dárci

Financování opravy


Co je nového:

Na konci října jsme Vás informovali, že by bylo ideální, kdyby výše vybraných darů dosáhla 2 580 000 Kč. Tehdy bylo vybráno 2 411 566 Kč, sbírky (ani bohoslužby) se nekonaly a dary téměř ustaly...

Nyní před koncem roku opět dary od Vás přicházejí a k 20.12.2020 je vybráno 2 514 612 Kč, což činí 68 % z celkové částky a již 97 % z oné cílové částky 2 580 000 Kč. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!

Podrobnější informace (které nejsou nové):

V průběhu prací celková cena opravy vyrostla na 3 711 044 Kč. Farnost varhanářům provedené práce platila průběžně, jednak z peněz, které darovali dárci přímo na tento účel, jednak z jiných svých prostředků (z předtím již nashromážděných úspor a z průběžných přírůstků v hospodaření farnosti).

Od 25.10.2020 je zaplaceno již 3 021 044 Kč, zbývá zaplatit 690 000 Kč. Fakturu na tuto částku dostaneme na začátku roku 2021.

Na konci září jsme si spočítali, že kdyby celková výše vybraných darů dosáhla 2 580 000 Kč, pak by shromážděné dary uhradily asi 70 % celkové ceny opravy a zbylých 30 % by bylo pokryto úsporami farnosti. A byli bychom schopni zaplatit onu zmíněnou poslední fakturu, aniž bychom si museli půjčovat.


Stav sbírky

Na opravu varhan je vybráno ke dni 20. 12. 2020: 2 514 612 , tedy 68 % z celkové částky a 97 % z oné cílové částky 2 580 000 Kč.

Dary a dárci

Jak přispět na opravu hejčínských varhan máme detailně popsáno na stránce Jak přispět. Aktualizovaná tabulka adoptovaných píšťal je ZDE
V případě větších darů se obvykle uzavírá darovací smlouva, jejíž vzor najdete ZDE.


Dárci nad 10 000

 • Blažena Tichá
 • Pavel Majer
 • Lubomír Mach
 • Lumír Kantor
 • Michaela Kaňovská
 • Jemelkovi
 • Marie Trnečková
 • Chytilíkovi
 • Hejnarovi
 • Werdichovi
 • Ladislav Okleštěk
 • Růžena Zajíčková
 • Petr Dupal
 • Zápražní
 • Marie Hýblová
 • Michaela Severinová
 • Regionální centrum, s.r.o.
 • Borkovi
 • manželé Borkovi, Horka
 • Anna Kalábová
 • Bohumil Hampl
 • Filomena Antonyjová
 • Tomáš Smékal
 • Dana Hutová
 • Lacovi
 • Marie Polepilová
 • Jan Frydrych
 • manželé Bendovi
 • Ján Trgiňa
 • Stanislava Moudrá
 • MUDr. Eva Novotná
 • Konvent karmelitánů Hejčín
 • Friedlovi
 • Zdenka Veselá

Všem dárcům děkujeme a pamatujeme na ně v modlitbě!