Dary a dárci

Financování opravy

V průběhu prací celková cena opravy vyrostla na 3 711 044 Kč. Farnost varhanářům provedené práce platila průběžně, jednak z peněz, které darovali dárci přímo na tento účel, jednak z jiných svých prostředků (z předtím již nashromážděných úspor a z průběžných přírůstků v hospodaření farnosti). Poslední fakturu ve výši 690 000 Kč jsme zaplatili na konci července 2021.


Stav sbírky

K 20.8.2021 bylo od dárců vybráno 2 820 476 Kč, což činí 76 % z celkové částky. Zbytek byl uhrazen z ostatních prostředků farnosti. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost!


Dárci nad 10 000

 • Blažena Tichá
 • Pavel Majer
 • Lubomír Mach
 • Lumír Kantor
 • Michaela Kaňovská
 • Jemelkovi
 • Marie Trnečková
 • Chytilíkovi
 • Hejnarovi
 • Werdichovi
 • Ladislav Okleštěk
 • Růžena Zajíčková
 • Petr Dupal
 • Zápražní
 • Marie Hýblová
 • Michaela Severinová
 • Regionální centrum, s.r.o.
 • Borkovi
 • manželé Borkovi, Horka
 • Anna Kalábová
 • Bohumil Hampl
 • Filomena Antonyjová
 • Tomáš Smékal
 • Dana Hutová
 • Lacovi
 • Marie Polepilová
 • Jan Frydrych
 • manželé Bendovi
 • Ján Trgiňa
 • Stanislava Moudrá
 • MUDr. Eva Novotná
 • Konvent karmelitánů Hejčín
 • Friedlovi
 • Zdenka Veselá

Všem dárcům děkujeme a pamatujeme na ně v modlitbě!

Vytvořte si webové stránky zdarma!