Aktuality


Kolaudace opraveného nástroje

byla provedena arcidiecézním organologem Janem Gottwaldem v úterý 30. června 2020.


Mše svatá za dárce na opravu varhan

Pravidelně jedenkrát v každém kalendářním měsíci je za dárce, kteří podpořili opravu hejčínských varhan, obětována mše svatá. Termín příští mše svaté na tento úmysl najdete na stránkách farnosti Hejčín ve farním zpravodaji Hejčínské oko v oddíle Informace. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!