Aktuality


Kolaudace opraveného nástroje

byla provedena arcidiecézním organologem Janem Gottwaldem v úterý 30. června 2020.


Mše svatá za dárce na opravu varhan

Pravidelně jedenkrát v každém kalendářním měsíci je za dárce, kteří podpořili opravu hejčínských varhan, obětována mše svatá. Příští mše na tento úmysl bude sloužena ve středu 13. ledna 2021.