O varhanách

O varhanách


Naše varhany byly vyrobeny v roce 1932 pro nově zbudovaný kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Svým zvukem doprovází tedy mše, svatby, pohřby, koncerty a chvály již 85 let. Nástroj je i přes některé sekundární zásahy v původním stavu a jedná se o mistrovský a katalogový výrobek firmy Rieger. I přesto, že není (na rozdíl od samotného kostela) památkově chráněn, zasluhuje restaurátorský přístup, a to především proto, aby byla zachována jeho zvuková hodnota.

Kromě běžné údržby bylo za celou dobu existence hejčínských varhan provedeno pouze několik oprav.

V roce 1983 byla nutná větší oprava po průtrži mračen (8. 8. 1980!), kdy byl nástroj v havarijním stavu. Proběhlo kompletní čištění, výměna cca 80 % všech míšků a membrán, dodání nové vzdušnice s píšťalami Mixtury II. man., vyletování nohou prospektových píšťal a oprava deformovaných těl a zavěšení. Dále došlo ke srovnání intonace a celé přeladění varhan. Opravu provedli za Továrnu na varhany Krnov pánové A. Habětín, A. Láryš, J. Foldyna, J. Vašanda, F. Kutálek a J. Brachtl. Práce byly prováděny v extrémních podmínkách v listopadu až prosinci 1983, kdy bylo v kostele až -15°C. Dílo převzal 21. 12. 1983 arcidiecézní kolaudátor prof. A. Schindler.

V roce 1988 bylo zažádáno o opravu do výše zmíněné firmy, ale zda byla oprava provedena se nepodařilo dohledat.

Naposledy kolem roku 2000 provedla firma Stehlík z Hodonína čištění, výměnu vadných membrán, přeladění a srovnání intonace a regulace varhan. Došlo k rozstříhání prospektových píšťal, které se svou vahou bortily.

V posledních létech stav nástroje už byl takový, že nebylo dost dobře možné s generální opravou otálet. Nejenže se bortily prospektové píšťaly, ale i pneumatický systém byl zastaralý a poruchový a trpěl velkými výkyvy v teplotách i vlhkosti uvnitř chrámu (v zimě teplota může klesnout až k -15°C, v létě se interiér zahřeje až ke 40°C).

Popis nástroje před generální opravou

Jedná se o koncertně disponované dvoumanuálové pneumatické varhany s kuželkovými vzdušnicemi. Mají celkem 2 351 píšťal.

Varhanní skříň má funkcionalistický volný prospekt, navržený architektem chrámu Josefem Šálkem. Původně se zarovnanou stejnou délkou všech píšťal, které byly kvůli váze a borcení při předposlední opravě seřezány.

Hrací stůl je volně stojící před nástrojem s orientací k hlavnímu oltáři; pneumatický, tlakový. Plastové sklopky v jedné řadě nad II. manuálem, táhla volných kombinací ve dvou řadách.

Přidaná nepůvodní elektrozařízení: ohřívadla, zásuvky atd.

Varhanní lavice: typická

Traktura: pneumatická, tlaková. Rozvody v PbSn trubičkách; mezirelé tlaková.

Vzduchová soustava: plovákový měch s klínovým foukačem v postamentu varhan; plovákový měch s tremolem pro II. manuál. Tlak vzduchu: 101 mmVs a ladění 432 Hz při 8°C, rovnoměrně temperované.

Vzdušnice: kuželkové. Jedna pro I. manuál, jedna pro II. manuál, dvě pro pedál (malý pedál před žaluzií, velký pedál u zadní stěny nástroje), tři prospektové vzdušnice.

Dispozice

Pedál (C-f1, 30 kláves a tónů)

 • Flétna basová         4´         MP, 3, Lg ot.

 • Oktávbas                8´         prospekt, 1, Sn

 • Cello                      8´         MP, 2, Zn

 • Principálbas           16´        VP, 3, Lg ot.

 • Violonbas              16´        VP, 2, Zn ot.

 • Subbas                  16´        VP, 1, Lg kryt

 • Bourdonbas          16´         trsm. č. 37

I. manuál - hlavní stroj (C-g3, 56 kláves a tónů)

 • Principál            16´         prospekt Sn, 1, Zn/Sn, největší Zn píšťaly od země

 • Mixtura              5x        11, Sn, repetující

 • Oktáva              2´         10, Sn

 • Oktáva 4´ 8, 1-18 Zn, dál Sn

 • Flétna oktáv. 4´ 9, 1-17 Lg ot., dál Sn 1x přefukující

 • Principál 8´ 2, Zn, Sn

 • Gamba 8´ 3, Zn, Sn, smykavý vous s regulací

 • Kamzičí roh 8´ 5, Zn, Sn, kónický

 • Flétna dutá 8´ 6, 1-12 Lg kryt, dál Lg ot., vršky Sn (27)

 • Kryt 8´ 7, 1-24 Lg kryt, dál Sn kryt

 • Salicionál 8´ 4, Zn, Sn, skříňový vous

II. manuál - žaluziový stroj (C-g3/g4, 56 kláves, 68 tónů)

 • Eolina 8´ 9, Zn, Sn

 • Vox coelestis 8´ 8, Zn, Sn, hrající od c0

 • Kryt jemný 8´ 6, 1-24 Lg kryt, dál Sn kryt, vršky Sn ot.

 • Flétna harmonická 8´ 7, 1-12 Lg kryt, dál Lg ot. (17), dál Sn 1x přefukující

 • Principál flétnový 8´ 10, Zn, Sn

 • Flétna trubicová 4´ 4, 1-12 Lg kryt, dál Sn polokryt, vršky Sn ot.

 • Prestant 4´ 5, 1-12 Zn, dál Sn

 • Nasard 2 2/3´ 2, Sn kryt, vršky Sn ot.,

 • Flageolet 2´ 3, 1-5 Sn, dál Sn 1x přefukující

 • Mixtura 2x původně kombinovaný rejstřík č. 34+35

 • Bourdon 16´ 11, Lg kryt, vršky Sn kryt

 • Hoboj 8´ 1, nárazný jazyk, Sn ozvučný, německé konstrukce

Pomocná zařízení

 • Spojky (v řadě, mezi sklopkami I. a II. manuálu)

  • I 4´ nevystavěná

  • II 16´

  • II 4´ vystavěná po g4

  • II/I 16´

  • II/I 4´ dtto

  • II/I 8´

  • I/P 8´

  • II/P 8´

 • Tlačítka pod I. man

 • Vypínač - VK II - VK I

 • Vypínač - P - MF - F - FF - TT

 • Ručních rejstříků vypínač - Jazýčků vypínač - Tremolo II. man.

Vytvořte si webové stránky zdarma!