Jak přispět

Jak přispět

Generální oprava varhan je vždy nákladná. V našem případě byla cena vyčíslena na 3 522 570,- Kč. V průběhu prací celková cena vzrostla na 3 711 044,- Kč.

Na první laický pohled může taková částka připadat přemrštěná. Když se ale podíváme na soupis potřebných prací (viz popis oprav v samostatné záložce), musíme uznat, že je cena adekvátní. A i na tuto stránku opravy dohlížel diecézní organolog.

I když je hejčínský kostel kulturní památkou, jeho varhany samy o sobě tento status nemají. Proto na ně nelze žádat dotace na opravu kulturních památek, jako tomu bylo u opravy fasády či restaurování výmalby. Sice byla možnost nechat varhany prohlásit za kulturní památku, ale po domluvě s diecézním organologem jsme od toho upustili, protože by to výrazně zvýšilo cenu opravy a také by ji to zkomplikovalo.

Ve financování jsme tedy jako farnost odkázáni sami na sebe a na dary štědrých příznivců z řad veřejnosti.

Ve farním účetnictví byl zřízen fond na opravu varhan, kde se budou shromažďovat všechny finanční prostředky určené na opravu varhan. Pravidelná měsíční sbírka na opravu kostela, která bývá při bohoslužbách v našem kostele zpravidla třetí neděli v měsíci, je od listopadu 2017 určena na opravu varhan a jde do tohoto fondu.

Dále je možné dary na varhany dávat do kasičky vzadu v kostele, odevzdat v sakristii kostela nebo převést na účet farnosti:

158624892/0300

s uvedením textu "dar na varhany".

Všem dárcům rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Stačí, když na adresu faolomouc-hejcin@ado.cz napíšete krátký mail s uvedením svého jména a příjmení, data a místa narození a adresy trvalého bydliště. U právnických osob je třeba uvést název společnosti, IČ a sídlo. V případě větších darů se obvykle uzavírá darovací smlouva. Dárci nad 10 000,- Kč jsou zveřejněni v seznamu dárců v kostele a na webových stránkách.

Adopce píšťal

Celkové náklady na opravu varhan byly rozpočítány na celkový počet píšťal, a to různých velikostí. Lze tak darovat finanční obnos na konkrétní píšťalu, jednu či několik, nebo rovnou na celý rejstřík.  Dárce  tak  může  darovat  peníze na konkrétní píšťalu v ceně 4 000, 2 500, 1 500, 800 či 500 Kč, nebo na více píšťal či celý rejstřík (v manuálu to činí 109 600,- Kč a v pedálu 87 000,- Kč). V pravidelně aktualizované tabulce lze sledovat, které píšťaly jsou již "adoptované" a které jsou k dispozici.

Pokud tedy chcete adoptovat například dvě píšťaly z Principálu 16´ za 1 500,- Kč, napište tento úmysl do zprávy pro příjemce k poslané částce 3 000,- Kč. Pokud chcete být na seznamu dárců a chcete být uvedeni jinak, než je jméno majitele účtu (např. rodina Novákova místo Jan Novák), napište to, prosím, též do zprávy pro příjemce.

Tabulka píšťal ZDE

Samozřejmě ale můžete přispět jakoukoliv částkou bez adopce píšťal.

Certifikát

Rádi Vám jako upomínku na Váš dar na varhany nebo na to, že jste adoptovali konkrétní píšťaly, vystavíme certifikát. Jeho vzory si můžete prohlédnout zde. Stačí, když nás o vystavení certifikátu požádáte.


Dobromat

Přispět můžete i nákupem přes internet v e-shopech, které podporují Dobromat.cz, kde jsme zaregistrovaní jako Římskokatolická farnost Olomouc-Hejčín.

Jděte prosím na stránky www.dobromat.cz, jednoduše vyberte v kterém eshopu chcete nakoupit a v druhé kolonce "podpořím" vyberte nás. Kliknutím na "začít nákup" budete přesměrováni na daný e-shop, přičemž při tomto postupu cílový e-shop vrátí určité procento z vašeho nákupu do naší sbírky. Např. nakoupíte zboží za 1000,- Kč a e-shop z této přijaté částky pošle 30,- Kč přes Dobromat nám. Důležité je vědět to, že cena nákupu zůstává stejná. Používání Dobromatu vás nestojí ani korunu navíc. I přes to nám však svým nákupem přispějete částkou ve výši několika %. Takto získané finanční prostředky budou výhradně převedeny do fondu na opravu varhan a použity na jejich opravu. Zaregistrováno je několik stovek e-shopů, mezi nimi i velmi hojně využívané, např. Mall.cz, Pilulka.cz, AliExpress, Prodeti.cz, Booking.com, KnihyDobrovsky.cz, Kasa.cz, Euronics.cz, Nejlevnejsipneu.cz a mnoho dalších.

Pro zjednodušení můžete použít tento odkaz:

https://dobromat.cz/podporim/farnost-olomouc-hejcin

Vyberte jen e-shop a nákupem podpoříte hejčínské varhany.

Můžete si do svého internetového prohlížeče nainstalovat i rozšíření - pomocníka. Díky němu při navštívení a nákupu u spřízněného e-shopu nás automaticky podpoříte. Pomocník je ke stažení zde: https://dobromat.cz/rozsireni/pridat

Další možnosti

Rádi bychom zorganizovali benefiční koncerty pro širokou veřejnost. Sledujte prosím ohlášky v kostele a aktuality na tomto webu.

Podpořit opravu hejčínských varhan lze i jiným způsobem než penězi. Například modlitbou, dobrým slovem ve svém okolí, širší propagací, pomocí s organizací benefičních koncertů nebo jiným dobrým nápadem, který zašlete na farní e-mail faolomouc-hejcin@ado.cz.

Všem dárcům děkujeme!