Odpočet z daní

23.12.2017

Připomínáme, že dary poslanými do konce roku na účet farnosti 158624892/0300 s uvedením textu "dar na varhany" je možné si snížit základ daně za rok 2017. Všem dárcům rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Stačí napsat na e-mail farnosti faolomouc-hejcin@ado.cz s uvedením svého jména a příjmení, data a místa narození a adresy trvalého bydliště. U právnických osob název společnosti, IČO a sídlo.