Mše svatá za dárce

10.02.2018

Děkujeme všem dárcům za jejich velkorysost s podporou opravy hejčínských varhan. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Každý měsíc je sloužena mše svatá za všechny dobrodince. Nejbližší termín mše svaté je ve čtvrtek 1. března v 17:30 hodin.