Mše svatá za dárce

25.04.2018

Děkujeme všem dárcům za jejich velkorysost s podporou opravy hejčínských varhan. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Každý měsíc je sloužena mše svatá za všechny dobrodince. Nejbližší termín mše svaté je v neděli 8. července v 7 hodin. Další potom v pátek 10. srpna v 17.30 hodin.