Benefiční koncert 19.5.2019

Benefiční koncert 19.5.2019

Kdo bude hrát a co při benefičním koncertu 19.května

První informace o souboru Acelga a o programu "Bohemia", se kterým vystoupí v našem kostele při benefičním koncertu v rámci festivalu Dvořákova Olomouc 2019, jste mohli číst již v dubnovém čísle Hejčínského oka v rozhovoru s ředitelem Moravské filharmonie Olomouc Mgr. art. et MgrA. Jonášem Harmanem.

Koncert se blíží, seznamme se se souborem ještě více. Dechové kvinteto Acelga založila v roce 2012 pětice mladých hudebníků: Hanna Mangold (flétna), Sebastian Poyault (hoboj), Julius Kircher (klarinet), Amanda Kleinbart (lesní roh) a Antonia Zimmerman (fagot). Seznámili se během svého působení na hudebních akademiích a v předních orchestrech mladých hudebníků.

Soubor již sedmým rokem pravidelně koncertuje v Německu i v zahraničí a nahrává hudební záznamy pro známé německé rozhlasové společnosti. Všichni jeho členové jsou zároveň aktivními sólisty a hráči prestižních německých orchestrů. V kvintetu přitom spolu vytvářejí homogenní komorní soubor. Ať už ovládáte němčinu nebo ne, můžete si vyhledat jejich internetové stránky https://www.acelgaquintett.com a podívat se na ně a poslechnout si je na krátkém videu.

Jestliže jeden z hudebních kritiků o nich napsal: "Členové souboru spolu komunikují s technickou brilantností, precizností, svěžím pojetím...", a jestliže bývá zmiňováno, že mezi přednosti souboru patří "propracovaná souhra" a "nakažlivá radost", může nám to být příslibem nejen krásného přednesu hudebních skladeb, ale také povzbudivého příkladu toho, co se nám samým mnohdy nedaří: souhry a radosti.

Repertoár souboru je široký a rozmanitý. Zahrnuje klasická díla kvintetové literatury i úpravy známých skladeb, napsaných původně pro jiné obsazení (například smyčcový kvartet Antonína Dvořáka) ale i různá jen zřídka uváděná díla z období od raného klasicismu až po 21. století. Taková bude i náplň benefičního koncertu v našem kostele. 

BOHEMIA

Toto anglické slovo v sobě půvabně snoubí dva významy. Jedním z nich je synonymum pro nekonvenční způsob života umělců, zatímco ten druhý je názvem krásného regionu v České republice, který se může pochlubit dlouhou tradicí dechové hudby přetrvávající až do dnešního dne. Do tohoto programu jsou zařazena působivá díla, která posluchače uvedou do libozvučného světa skladatelů, jež spojuje slovo Bohemia.

Vstupenky