Mše svatá za dárce

30.12.2017

Děkujeme všem dárcům za jejich velkorysost s podporou opravy hejčínských varhan. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Mše svatá za všechny dobrodince byla sloužena na sv. Štěpána. Další mše svatá bude sloužena v neděli 28. ledna 2018 v 7 hodin.